[MU] Bảo trì máy chủ ngày 4/7 (thứ 2)

Thời gian bảo trì: 18h30 ngày 4/7/2022 (thứ 2) trong 30 phút. Nội dung bảo trì: Hiển thị BOSS medusa (Người rắn) và Boss hoàng kim trong danh sách xuất hiện BOSS (phím S), không hiển thị kèm tọa độ. Hiển thị Gens của BOSS trong danh sách BOSS. Các của hàng Ruby, Crystal, Ruud … sẽ cho phép lựa chọn nhanh số lượng mua. Với các sự kiện giới hạn bơm máu, bạn có thể tích tối đa 3 lượt bơm máu không giới hạn thời gian. Điều chỉnh tên các thú cưỡi:Con dấu nhà ma => Linh mã. Rồng băng => Địa Long. Sư tử => Thiên Sư. Cửu vĩ hồ => Linh Hồ. [Vương Mệnh] Khi thăng hạng vật phẩm, từ hạng 14 trở xuống sẽ chỉ yêu cầu món đồ phụ cùng loại (Ví dụ cùng là khiên, cùng là vũ khí, cùng là quần áo …) và cùng hạng, chứ không yêu cầu món đồ giống nhau như hiện tại.  .  . . .
Thêm